St.prp. nr. 45 (2007-2008)

Om nokre saker som gjeld veg og jernbane

Om nokre saker som gjeld veg og jernbane

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget