St.prp. nr. 47 (1996-97)

Om enkelte endringer på statsbudsjettet for 1997

Om enkelte endringer på statsbudsjettet for 1997

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget