St.prp. nr. 47 (2002-2003)

Om støtte til skipsbyggingsindustrien

Om støtte til skipsbyggingsindustrien

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget