St.prp. nr. 49 (2008-2009)

Noregs deltaking i europeiske romfartsprogram

Noregs deltaking i europeiske romfartsprogram

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget