St.prp. nr. 50 (2000-2001)

Endringer av medlemskap i Statens Pensjonskasse

Endringer av medlemskap i Statens Pensjonskasse

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget