St.prp. nr. 52 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Moderniseringsdepartementet

Pensjonar frå statskassa

Pensjonar frå statskassa

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget