St.prp. nr. 52 (2006-2007)

Dekning av kostnader knyttet til oljeforurensning fra fartøyet MS «Server»

Dekning av kostnader knyttet til oljeforurensning fra fartøyet MS «Server»

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget