St.prp. nr. 53 (1997-98)

Innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre

Innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget