St.prp. nr. 53 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre

Innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget