St.prp. nr. 53 (2006-2007)

Om samtykke til ratifikasjon av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) av 5. oktober 1973 og tiltredelse av Revisjonsakten av 29. november 2000

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget