St.prp. nr. 53 (2008-2009)

Verneplan for vassdrag – avsluttande supplering

Verneplan for vassdrag – avsluttande supplering

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget