St.prp. nr. 55 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Om fortsatt regulering av Storelvvassdraget og videre kraftutbygging i Saudafjellene

Om fortsatt regulering av Storelvvassdraget og videre kraftutbygging i Saudafjellene

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget