St.prp. nr. 55 (2002-2003)

Om fortsatt regulering av Storelvvassdraget og videre kraftutbygging i Saudafjellene

Om fortsatt regulering av Storelvvassdraget og videre kraftutbygging i Saudafjellene

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget