St.prp. nr. 55 (2006-2007)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens ­beslutning nr. 154/2006 av 8. desember 2006 om ­innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen ­veitransport m.v.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget