St.prp. nr. 56 (1997-98)

Om samtykke til endring i IMFs statutter om spesielle trekkrettigheter og om samtykke til økning av medlemslandenes kvoter

Om samtykke til endring i IMFs statutter om spesielle trekkrettigheter og om samtykke til økning av medlemslandenes kvoter

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget