St.prp. nr. 56 (2003-2004)

Endring av medlemskap i Statens Pensjonskasse

Endring av medlemskap i Statens Pensjonskasse

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget