St.prp. nr. 56 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Endring av medlemskap i Statens Pensjonskasse

Endring av medlemskap i Statens Pensjonskasse

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget