St.prp. nr. 57 (2006-2007)

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak på Haugalandet i Rogaland og Hordaland

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak på Haugalandet i Rogaland og Hordaland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget