St.prp. nr. 58 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Om samtykke til inngåing av ein samarbeidsavtale mellom Noreg og Eurojust for å styrkje kampen mot alvorlege former for internasjonal kriminalitet

Om samtykke til inngåing av ein samarbeidsavtale mellom Noreg og Eurojust for å styrkje kampen mot alvorlege former for internasjonal kriminalitet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget