St.prp. nr. 58 (2008-2009)

Nord-Jærenpakka - fullføring

Nord-Jærenpakka - fullføring

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget