St.prp. nr. 59 (1996-97)

Om regulering av opptaket til studium ved universiteta studieåret 1997-98

Om regulering av opptaket til studium ved universiteta studieåret 1997-98

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget