St.prp. nr. 59 (2002-2003)

Fusjon mellom DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA

Fusjon mellom DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget