St.prp. nr. 6 (1998-99)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 69/98 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold).

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 5. november 1998, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget