St.prp. nr. 60 (1996-97)

Om samtykke til ratifikasjon av Kornhandelkonvensjonen av 1. juli 1995

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget