St.prp. nr. 62 (1999-2000)

Om kommuneøkonomien 2001 m.v.

Om kommuneøkonomien 2001 m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget