St.prp. nr. 62 (2003-2004)

Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget