St.prp. nr. 65 (2000-2001)

Om endringer i statsbudsjettet for 2001 som følge av fastlegereformen

Om endringer i statsbudsjettet for 2001 som følge av fastlegereformen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget