St.prp. nr. 65 (2004-2005)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget