St.prp. nr. 68 (1996-97)

Endringer av medlemskap i Statens Pensjonskasse

Endringer av medlemskap i Statens Pensjonskasse

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget