St.prp. nr. 7 (1998-99)

Om tilleggsløyving på statsbudsjettet 1998 for å dekkje kontingent til CERN

Om tilleggsløyving på statsbudsjettet 1998 for å dekkje kontingent til CERN

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget