St.prp. nr. 70 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Om salg av Daja kraftverk i Sulitjelmavassdraget

Om salg av Daja kraftverk i Sulitjelmavassdraget

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget