St.prp. nr. 71 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Rikshospitalets økonomi

Rikshospitalets økonomi

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget