St.prp. nr. 71 (2001-2002)

Om endringar i statsbudsjettet for 2002 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

Om endringar i statsbudsjettet for 2002 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget