St.prp. nr. 75 (2003-2004)

Supplering av Verneplan for vassdrag

Supplering av Verneplan for vassdrag

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget