Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 75 (2003-2004)

Supplering av Verneplan for vassdrag

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Olje- og energidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om supplering av Verneplan for vassdrag.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om supplering av Verneplan for vassdrag i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside