St.prp. nr. 76 (1996-97)

Om lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn m.fl.

Om lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn m.fl.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget