St.prp. nr. 76 (2008-2009)

Om reindriftsavtalen 2009/2010 og om endringer i statsbudsjettet for 2009 m.m.

Om reindriftsavtalen 2009/2010 og om endringer i statsbudsjettet for 2009 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget