St.prp. nr. 79 (2008-2009)

Kommunalbanken AS – kjøp av KLPs eierandel

Kommunalbanken AS – kjøp av KLPs eierandel

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget