St.prp. nr. 8 (2005-2006)

Om fullmakt til å ta opp statslån mv.

Om fullmakt til å ta opp statslån mv.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget