Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 8 (2006-2007)

Fylkesveg 472 til Utgårdskilen i Hvaler kommune i Østfold – finansiering av tiltak gjennom forlenga bompengeinnkrevjing på rv 108

Til innhaldsliste

Samferdselsdepartemenetet legg i denne proposisjonen fram forslag om utbygging og finansiering av tiltak på fv 472 til Utgårdskilen i Hvaler kommune i Østfold. Tiltaka er føresett delfinansierte med bompengar gjennom utviding av den eksisterande bompengeordninga for fastlandssambandet til Kirkøy på rv 108.

Til toppen
Til forsida av dokumentet