St.prp. nr. 8 (2008-2009)

Om samtykke til at Norge deltar i den niende kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget