St.prp. nr. 84 (1998-99)

Om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg AS

Om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg AS

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget