St.prp. nr. 84 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg AS

Om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg AS

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget