St.prp. nr. 85 (2002-2003)

Om endringer i statsbudsjettet for 2003 om strakstiltak for pionerdykkerne i Nordsjøen

Om endringer i statsbudsjettet for 2003 om strakstiltak for pionerdykkerne i Nordsjøen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget