St.prp. nr. 9 (1999-2000)

Om løyvingsendringar mv. for 1999 på Samferdselsdepartementets område

Om løyvingsendringar mv. for 1999 på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget