St.prp. nr. 92 (2008-2009)

Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en tysk-norsk bikulturell skole

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget