St.prp. nr. 94 (2000-2001)

Bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler

Bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget