St.prp. nr. 96 (2000-2001)

Salg av deler av statens eiendom Birkelid

Salg av deler av statens eiendom Birkelid

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget