Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2019–)

Til innholdsfortegnelse

Forord

Arbeidslivskriminalitet har alvorlige konsekvenser for arbeidstakere, virksomheter og samfunnet som helhet.

Skal vi ha et godt og seriøst arbeidsliv i Norge, må arbeidslivets spilleregler følges og arbeidslivskriminalitet forhindres og bekjempes.

Regjeringen la fram sin strategi mot arbeidslivskriminalitet i 2015. Strategien ble fornyet og oppdatert i 2017, og den er på nytt blitt revidert i februar 2019. Arbeidet med strategien er gjennomført i dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet.

Regjeringen vil bekjempe arbeidslivskriminalitet med målrettede tiltak, økt kontrollinnsats og samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter.

Erna Solberg
statsminister

Siv Jensen
finansminister

Anniken Hauglie
arbeids- og sosialminister

Kjell Ingolf Ropstad
barne- og familieminister

Tor Mikkel Wara
justis- og innvandringsminister

Monica Mæland
kommunal- og moderniseringsminister

Jan Tore Sanner
kunnskaps- og integreringsminister

Torbjørn Røe Isaksen
næringsminister

Harald T. Nesvik
fiskeriminister

Jon Georg Dale
samferdselsminister

Ine Eriksen Søreide
utenriksminister