Strukturendringer i petroleumsvirksomheten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- Rettighetshavere og operatører - Leverandørindustri - Forskning og utvikling

Strukturendringer i petroleumsvirksomheten