Svar på henvendelse fra Norges Fiskarlag

Les svarbrevet her (pdf-format)