Svarbrev - Differensiert arbeidsgiveravgift

Norges svar til EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) i sak om differensiert arbeidsgiveravgift.

Norges svar til EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) i sak om differensiert arbeidsgiveravgift. Norge sendte i dag sitt svar til ESA i saken om den differensierte arbeidsgiveravgift.

Svarbrev - Differensiert arbeidsgiveravgift

Norges brev er et svar på ESAs brev av 25. september 2002 som inneholder ”formålstjenlige tiltak” med frist til 25. mars med å meddele ESA hvilke tiltak vi vil sette i verk for å bringe dagens ordning i samsvar med EØS-avtalens regler for statsstøtte fra 1.1. 2004.

For nærmere informasjon, se pressemelding fra Finansdepartementet.

Brevet inneholder blant annet:

- Vi informerer ESA om at vi vil beholde dagens ordning i sone 5 (tiltakssonen).

- Vi informerer om at vi vil beholde dagens ordning for fisk og landbruk fordi disse sektorene ikke er omfattet av EØS-avtalen.

- Norge vil innføre en ordning med bagatellmessig støtte i sone II - IV. ESAs retningslinjer gir rom for å gi bagatellmessig støtte til foretak på inntil 100.000 EURO over en tre-års periode.

- For sone III og IV notifiseres en overgangsordning, dvs en gradvis opptrapping av avgiften.

- Vi notifiserer en ordning med direkte transportstøtte.

Les korrespondansen m.m. her