Sykepleierpensjonsloven

Arbeids- og sosialdepartementet

LOV 1962-06-22 nr 12: Lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Se loven på lovdata.no