Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

Formålet med denne brosjyren er å orientere deg som kjøper om hva det er spesielt viktig å være kjent med når det gjelder borett slagsboliger med høy fellesgjeld. Du kan også få mer informasjon i brosjyren til styret og i brosjyren til andelseier.